Hyvä arki kaikille

Hyvä elämä muodostuu useista osista, pienistäkin. Monista meidän jokaisen arkipäivään vaikuttavista asioista päätetään kuntatasolla. Minun tavoitteeni kuntapäättäjänä on edistää sellaista päätöksentekoa, joka luo hyvinvointia turkulaisille. Mitä on otettava huomioon päätettäessä päiväkodeista, busseista, kouluista, terveydenhuollosta tai vaikkapa puistojen kunnossapidosta ja uusien asuinalueiden suunnittelusta? Tärkein seikka mielestäni on, miten nämä päätökset vaikuttavat meidän arkeemme.

Olen politiikassa mukanaoloni aikana kuullut lukemattomia tarinoita siitä, millaisia vaikutuksia suunnitteilla olevilla tai jo päätetyillä asioilla on turkulaisille. Tämä arjen näkökulma ei aina tunnu pysyvän mielessä suurempia kokonaisuuksia suunniteltaessa, mutta juuri tämän näkökulman minä haluan tuoda mukaan päätöksentekoon.

Kasvatus ja opetus on panostus tulevaisuuteen

  • Opetukseen on turvattava riittävät resurssit. Opetusryhmän koko on pidettävä kohtuullisena, jotta opettajalla on mahdollisuus opettaa ja oppilailla on mahdollisuus oppia.
  • Tukipalveluiden määrää on nostettava, jotta mm. kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan palveluita on tarvittaessa saatavilla.
  • Nykyinen kouluverkko on kattava, ja sitä on kehitettävä oppilasmäärän kasvun myötä.
  • Päivähoitoryhmien kokoa ei voi kasvattaa. Laadukas varhaiskasvatus on taattava kaikille.

Asuinympäristömme monimuotoisuus on rikkaus

  • Nykyisten asuinalueiden täydennysrakentaminen on kannatettavaa, mutta viheralueita ei saa tuhota rakentamisen tieltä. Kaupunkipuistot ja –metsät on säilytettävä.
  • Uusia asuinalueita kaavoitettaessa on huomioitava liikennesuunnittelu siten, että välimatkat on mahdollista kulkea pyörällä ja linja-autolla. Laadukas joukkoliikenne on kattavaa reitistöä ja riittävän tiheitä ajovuoroja.
  • Asuinalueilla on oltava riittävästi vapaa-ajanviettomahdollisuuksia; puistoja, yhteisöllisiä tiloja, lähiliikuntapaikkoja.

Sujuva palvelupolku asiakkaille

  • Kaupungin tulee kehittää ja turvata asiakkaan palvelupolut siten, että hallintokuntarajat eivät muodostu esteeksi palvelun saannille. Tämän merkitys korostuu erityisesti sote-palveluiden siirtyessä maakuntahallintoon. Palveluiden on oltava ihmistä varten, byrokratia ei saa jarruttaa esimerkiksi hoitoon pääsyä.
  • Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on nostettava keskiöön kaikissa toimintaympäristöissä. Esimerkiksi kouluissa on vielä paljon kehitettävää siinä, miten opetushenkilöstö, vapaa-ajanpalvelut ja terveys- ja sosiaalipalvelut voivat yhdessä edistää oppilaan hyvinvointia.

 

Vihreiden vaaliohjelma: Yhdessä rakennamme paremman Turun

Vihreitä saavutuksia Turussa 2013-2016